Cennik

Cena za jedną godzinę lekcyjną w grupie (50min) wynosi 18 zł

Lekcja indywidualna (50min) kosztuje 60zł

Zajęcia grupowe dla dorosłych odbywają się dwa razy w tygodniu po 75min. Miesięczny koszt to około 216zł. 

Dzieci spotykają się dwa razy w tygodniu po 50min. Miesięczny koszt to około 144zł.

Grupy liczą około 6-7 osób. Opłaty za lekcje można składać osobiście w siedzibie szkoły lub przelewać na konto.

nr konta: Santander 68 1090 2776 0000 0001 1736 0151

Dane do przelewu:
Przemysław Barszczewski
ul. Kalinowa 3
16-400 Suwałki

W Tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby uczącej się.